Bạn có muốn workflow ghép ảnh chuyên nghiệp như Studio

Hà Mạnh Tuyến Official
9 Jun 202413:45

TLDRVideo hướng dẫn sử dụng workflow để ghép ảnh chuyên nghiệp, như trong studio. Hướng dẫn sử dụng hình ảnh có sẵn và hình nền, kết hợp với camera webcam hoặc máy ảnh để tạo ra sản phẩm sau. Yêu cầu về phần cứng và phần mềm, cách cài đặt và sử dụng các module custom, checkpoint, control N, upscale model và IP adapter. Chạy workflow, thay đổi nguồn ảnh, xử lý tách nền và upscale để tạo hình ảnh chất lượng cao. Hỗ trợ cho việc thay đổi ảnh nền cho ảnh sản phẩm và hướng dẫn sử dụng camera kết nối với workflow.

Takeaways

 • 😀 Tài liệu hướng dẫn cách sử dụng workflow để ghép ảnh chuyên nghiệp như Studio.
 • 📸 Hướng dẫn sử dụng hình ảnh có sẵn và hình nền để tạo ảnh ghép.
 • 💻 Yêu cầu về môi trường phần cứng, cần có card đồ họa với VRAM tối thiểu 6 GB.
 • 🔧 Hướng dẫn chi tiết về cách cài đặt và sử dụng các công cụ như 'C' và 'Ui'.
 • 🖼️ Cách sử dụng camera, webcam hoặc máy ảnh để chụp ảnh sản phẩm.
 • 🔗 Cần tải về và cài đặt các module, checkpoint, và model như 'Magic realistic', '4x up ultra sharp', và 'IP adapter'.
 • 🛠️ Bắt buộc phải fix các lỗi liên quan đến 'Custom module' trước khi sử dụng.
 • 🔄 Hỗ trợ xử lý nhanh chóng trong một số tình huống và có thể tinh chỉnh chi tiết bằng Photoshop.
 • 🎨 Tùy chỉnh nguồn ảnh và hình nền để phù hợp với mục đích sử dụng, ví dụ như ảnh cưới.
 • 📈 Mô tả quá trình 'upscale' để cải thiện chất lượng hình ảnh, nhưng có thể tốn thời gian.
 • 🔄 Chỉnh sửa và cập nhật 'Custom Node image resize' để cải thiện kết quả ảnh chụp qua camera.

Q & A

 • Video hướng dẫn gì trong kênh của Hà Mạnh?

  -Video hướng dẫn cách sử dụng workflow để ghép ảnh có sẵn với hình nền trong studio hoặc khung cảnh khác.

 • Workflow này có thể sử dụng cho việc ghép ảnh gì?

  -Workflow có thể sử dụng để ghép hình ảnh cô dâu chú rể hoặc sản phẩm với hình nền.

 • Các bước cần thiết để sử dụng workflow này là gì?

  -Các bước bao gồm cài đặt môi trường phần cứng, sử dụng camera hoặc thiết bị chụp ảnh kết nối với máy tính, cài đặt các phần mềm và module cần thiết, tải workflow, upload hình ảnh và thực hiện ghép ảnh.

 • Cần có gì trên máy tính để sử dụng được workflow này?

  -Cần có một máy tính với card đồ họa có VRAM tối thiểu 6 GB và cài đặt các phần mềm như C, conf file, Ui.

 • Làm thế nào để tải workflow về máy?

  -Bạn cần tải workflow về máy sau đó upload lên C file Ui.

 • Sau khi tải về workflow, bước tiếp theo cần thực hiện là gì?

  -Bước tiếp theo là fix lỗi liên quan đến các Custom module, tải checkpoint, control N, upscale model và IP adapter về máy.

 • Làm thế nào để ghép ảnh với hình nền?

  -Sau khi cài đặt thành công, tải hình ảnh lên để ghép hoặc sử dụng webcam, thay đổi nguồn ảnh và hình nền, sau đó chạy workflow để ghép ảnh.

 • Trong quá trình ghép ảnh, cần lưu ý điều gì khi sử dụng hình ảnh và hình nền?

  -Kích thước và tỉ lệ của hình ảnh gốc phải tương đương với hình nền để tránh hiện tượng bị lách.

 • Làm thế nào để sử dụng camera kết nối với workflow này?

  -Sau khi tắt phần upsale, thay đổi nguồn camera, chuẩn bị camera và vị trí chụp, sau đó chạy workflow để chụp và ghép ảnh.

 • Việc xử lý ảnh sau khi chụp bằng camera trong workflow này cần lưu ý gì?

  -Cần lưu ý kích thước và vị trí của ảnh, đảm bảo nó phù hợp với hình nền, và nếu cần thiết, cập nhật phiên bản Custom Node image resize để cải thiện chất lượng ảnh.

 • Sau khi hoàn thành quá trình ghép ảnh, những bước cuối cùng cần thực hiện là gì?

  -Sau khi ảnh được ghép và xử lý, bạn có thể tải ảnh hoàn thành và chia sẻ nếu cần thiết.

Outlines

00:00

📸 Image Montage Tutorial

The video provides a step-by-step guide on how to use a workflow for merging existing images with a background, either in a studio setting or a different scene. It starts by explaining the requirements for the environment, including a configuration file and a device like a webcam or a digital camera. The presenter then guides viewers through the process of downloading the workflow, uploading it to the configuration file, and fixing any custom module errors. The tutorial also covers how to use the camera for capturing images and merging them with a pre-existing background to create a product or portrait image. Detailed instructions for setting up the environment and downloading necessary files are provided in the video description.

05:06

🖼️ Customizing Backgrounds and Models

This paragraph focuses on customizing the background and models used in the image montage process. The presenter advises using the default background for practice and suggests downloading additional model checkpoints and files like Lora, upscale models, and IP adapters. The instructions include how to bypass unnecessary components and where to save specific files for the workflow to function correctly. The video also mentions the importance of matching the image size to the background for seamless integration and the option to upscale the image for higher quality, depending on the computer's configuration. The presenter provides tips on handling different objects with the camera and adjusting parameters for optimal results.

10:07

🔍 Advanced Camera Setup and Image Processing

The final paragraph delves into advanced camera setup and image processing using the workflow. It describes how to replace the background of a live camera feed and adjust parameters for accurate object separation. The presenter demonstrates changing the background of a live object, such as a bottle, and emphasizes the importance of updating custom nodes for better image quality. The video concludes with a reminder to update to the latest version for improved features and a call to action for viewers to like, subscribe, and stay tuned for more content. The presenter thanks the audience for their attention and engagement.

Mindmap

Keywords

💡workflow

Workflow trong video là một quy trình hoặc chu trình công việc được thiết kế để thực hiện một tác vụ cụ thể. Trong trường hợp này, nó liên quan đến việc ghép hình ảnh có sẵn với hình nền trong studio. Ví dụ trong video, workflow được sử dụng để ghép hình ảnh cô dâu chú rể với hình nền và sau đó xử lý thêm để tạo ra sản phẩm cuối cùng.

💡ghép ảnh

Ghép ảnh là một kỹ thuật trong thiết kế hình ảnh, nơi hình ảnh một người hoặc vật được ghép với hình nền khác. Trong video, kỹ thuật này được sử dụng để kết hợp hình ảnh cô dâu chú rể với hình nền studio, tạo ra hình ảnh đẹp và chuyên nghiệp.

💡hình nền

Hình nền trong video là hình ảnh hoặc cảnh sau cùng ở phía sau khi ghép ảnh. Tác giả hướng dẫn cách sử dụng hình nền có sẵn trong studio để tạo ra hình ảnh chuyên nghiệp, và cũng gợi ý sử dụng hình nền khác nếu muốn.

💡webcam

Webcam là một thiết bị để chụp hình hoặc quay phim thông qua máy tính. Trong video, tác giả đề cập đến việc sử dụng webcam máy tính để chụp hình ảnh sản phẩm hoặc người, sau đó ghép chúng với hình nền đã chọn.

💡GP hình

GP hình có nghĩa là 'góc nhìn hình ảnh', thuật ngữ này thường dùng trong thiết kế hình ảnh và video. Trong video, GP hình có thể liên quan đến việc tạo ra góc nhìn phù hợp cho hình ảnh ghép, giúp sản phẩm cuối cùng trông tự nhiên và chuyên nghiệp.

💡Custom module

Custom module là các mô-đun tùy chỉnh, trong ngữ cảnh video, có thể là các phần mềm hoặc thành phần được thiết kế riêng để thực hiện một tác vụ cụ thể trong quá trình ghép ảnh. Tác giả hướng dẫn về việc sửa lỗi liên quan đến custom module để đảm bảo quá trình ghép ảnh diễn ra suôn sẻ.

💡checkpoint

Checkpoint trong video có thể hiểu là các điểm kiểm tra hoặc các trạng thái quan trọng trong quá trình xử lý hình ảnh. Tác giả hướng dẫn tải và sử dụng các checkpoint để đảm bảo tính toàn vẹn và chất lượng của hình ảnh sau khi ghép.

💡upsale model

Upsale model có thể hiểu là mô hình hoặc gói cước nâng cao, trong trường hợp này có thể liên quan đến các tính năng hoặc phần mềm nâng cao được sử dụng để cải thiện quá trình ghép ảnh. Tác giả đề cập đến việc tải và sử dụng upsale model để nâng cao chất lượng hình ảnh.

💡IP adapter

IP adapter trong video có thể là phần mềm hoặc phần cứng giúp kết nối giữa các thiết bị hoặc hệ thống. Tác giả hướng dẫn tải và cài đặt IP adapter để đảm bảo quá trình ghép ảnh và xử lý hình ảnh diễn ra đúng cách.

💡tách nền

Tách nền là một kỹ thuật trong thiết kế hình ảnh, nơi hình ảnh của một đối tượng được tách khỏi hình nền gốc. Trong video, tác giả sử dụng kỹ thuật này để tách hình ảnh cô dâu chú rể từ hình nền gốc và ghép chúng với hình nền mới.

💡up scale

Up scale là quá trình phóng đại hình ảnh mà không làm mất chất lượng. Trong video, tác giả sử dụng up scale để cải thiện chất lượng hình ảnh sau khi ghép, tạo ra hình ảnh có độ phân giải cao hơn.

Highlights

Hướng dẫn sử dụng workflow để ghép ảnh có sẵn với hình nền trong studio.

Chỉ dẫn cách sử dụng camera hoặc webcam để chụp hình ảnh sản phẩm.

Các yêu cầu về môi trường phần cứng như conf file và đầu ra đồ họa.

Các bước cài đặt và sử dụng công cụ để ghép ảnh.

Cách tải và sử dụng workflow trên máy tính.

Sửa lỗi liên quan đến Custom module khi cài đặt.

Download và sử dụng các checkpoint, control N, upscale model và IP adapter.

Tải hình ảnh lên để ghép hoặc sử dụng hình ảnh từ webcam.

Các bước thực hiện sau khi cài đặt thành công và tải file.

Cách sử dụng Go Follow để truy cập và tải file hướng dẫn.

Cài đặt và fix lỗi các Custom Node khi sử dụng workflow.

Sử dụng ảnh có sẵn để ghép với hình nền và thay đổi nguồn ảnh.

Các bước để sử dụng hình ảnh cô dâu chú rể trong studio.

Cách sử dụng các hình nền khác nhau và tùy chỉnh cho phù hợp.

Các bước để tải và sử dụng các file checkpoint, control, upscale và IP adapter.

Cách sử dụng camera kết nối với workflow để chụp ảnh và tách nền.

Cấu hình và sử dụng các thiết lập để đạt được hình ảnh chất lượng cao.

Cách sử dụng upsale để tăng chất lượng hình ảnh nếu cấu hình máy tính cho phép.

Hướng dẫn cách cập nhật và sử dụng phiên bản mới nhất của Custom Node image resize.

Cảm ơn và hẹn gặp lại trong các video sau cùng nội dung chia sẻ hữu ích.