Tensor Art - Đây Là AI Tạo Ảnh Miễn Phí Mới Nhất Mà Việt Nam Chưa Ai Biết!!!

HungneAI
28 Jul 202303:16

TLDRTensor Art là một công cụ AI mới miễn phí cho người Việt, giúp tạo ảnh chất lượng cao. Người dùng có thể đăng ký tài khoản dễ dàng và sử dụng nhiều Model như lora hay DALL-E 2 để tạo hình ảnh đẹp. Mỗi ngày, người dùng có 100 điểm Credit để tạo ảnh miễn phí, nhưng tùy chọn nâng cao sẽ tốn thêm. Ngoài tạo ảnh, người dùng còn có thể kiếm tiền từ các tác phẩm nghệ thuật của mình. Hãy thử và chia sẻ trải nghiệm trên cộng đồng!

Takeaways

 • 😀 Miss Jenny là một công cụ tuyệt vời giúp biến văn bản thành hình ảnh.
 • 😉 Ngoài Miss Jenny, có nhiều công cụ AI khác có thể tạo hình ảnh chất lượng cao miễn phí.
 • 🎨 Tensor Art là một trong những công cụ AI mới nhất, cho phép người dùng sáng tạo hình ảnh miễn phí.
 • 📝 Để sử dụng Tensor Art, cần đăng ký tài khoản thông qua Google, Discord hoặc email.
 • 🔑 Sau khi đăng ký, người dùng có thể tạo tên đăng nhập và sử dụng công cụ miễn phí.
 • 🖼️ Tensor Art cung cấp nhiều Model chất lượng như lora hayack Voice, và nhiều kiểu hình ảnh đa dạng.
 • 🛠️ Người dùng có thể tùy chỉnh hình ảnh bằng cách chọn model và nhập các tùy chọn.
 • 💡 Mỗi ngày, người dùng sẽ nhận được 100 điểm Credit để tạo hình ảnh, mỗi hình ảnh tốn 1 điểm predit.
 • 💸 Tuy nhiên, nếu sử dụng tùy chọn adoteller hoặc 2s fix, mỗi hình ảnh sẽ tốn 2 Credit.
 • 📚 Có nhiều hướng dẫn trên YouTube về cách sử dụng và cải thiện chất lượng hình ảnh với Tensor Art.
 • 🌐 Người dùng cũng có thể khám phá và chia sẻ các tác phẩm nghệ thuật của mình trong cộng đồng.
 • 🤑 Tensor Art còn có nhiều cách để giúp người dùng kiếm tiền từ các bức ảnh sáng tạo của họ.

Q & A

 • Miss Jenny là một công cụ gì và có gì đặc biệt?

  -Miss Jenny là một công cụ AI giúp biến văn bản thành hình ảnh, đặc biệt là nó rất tiện lợi và có khả năng tạo hình ảnh chất lượng cao.

 • Việc trả 10$ mỗi tháng để sử dụng một công cụ AI có phải là lựa chọn tốt không?

  -Theo video, trả 10$ mỗi tháng để sử dụng một công cụ AI có thể không phải là lựa chọn tốt nhất nếu có những công cụ khác cung cấp các tính năng tương tự miễn phí.

 • Tensor Art là gì và nó có gì khác biệt so với các công cụ AI khác?

  -Tensor Art là một công cụ AI mới được giới thiệu tại Việt Nam, cho phép người dùng sáng tạo hình ảnh miễn phí. Nó khác biệt ở chỗ cung cấp nhiều Model chất lượng cao và không tốn phí.

 • Làm thế nào để sử dụng công cụ Tensor Art?

  -Để sử dụng Tensor Art, bạn cần đăng ký tài khoản thông qua Google, Discord hoặc email, sau đó tạo tên đăng nhập và bắt đầu sử dụng ngay.

 • Có bao nhiêu Model chất lượng cao có sẵn trong Tensor Art?

  -Tensor Art cung cấp nhiều Model chất lượng cao như lora, hayack Voice và nhiều sự lựa chọn đa dạng cho các kiểu hình ảnh khác nhau.

 • Sau khi đăng nhập thành công vào Tensor Art, tôi có thể làm gì tiếp?

  -Sau khi đăng nhập thành công, bạn có thể tạo tên đăng nhập và bắt đầu sử dụng các tính năng của Tensor Art để sáng tạo hình ảnh.

 • Có bao nhiêu điểm Credit tôi sẽ nhận được mỗi ngày trên Tensor Art?

  -Mỗi ngày, bạn sẽ nhận được 100 điểm Credit trên Tensor Art, và mỗi hình ảnh chỉ tốn 1 điểm Credit để tạo ra.

 • Việc sử dụng tùy chọn adoteller hoặc 2s fix trên Tensor Art sẽ tốn bao nhiêu điểm Credit?

  -Sử dụng tùy chọn adoteller hoặc 2s fix sẽ tốn 2 điểm Credit cho mỗi hình ảnh.

 • Làm thế nào để cải thiện chất lượng của hình ảnh tạo ra trên Tensor Art?

  -Bạn có thể sử dụng Hanel fix hoặc app skill để tăng chất lượng hình ảnh, cũng như sử dụng Android để thêm nhiều Chrome thú vị khác vào bức ảnh.

 • Có cách nào để kiếm tiền từ những bức ảnh sáng tạo trên Tensor Art không?

  -Theo video, có rất nhiều cách để kiếm tiền từ những bức ảnh sáng tạo, và những cách này sẽ được giới thiệu trong một video khác.

 • Tôi có thể chia sẻ những tác phẩm nghệ thuật của mình trên Tensor Art không và làm thế nào?

  -Bạn có thể chia sẻ những tác phẩm nghệ thuật của mình trên cộng đồng Tensor Art, đồng thời tận hưởng và đăng tải những tác phẩm của người dùng khác.

Outlines

00:00

🎨 Free AI Art Creation Tools

This paragraph introduces Miss Jenny as a great AI tool for transforming text into images, but points out the potential downside of a monthly fee for new users. The speaker then shares their discovery of alternative AI tools that offer high-quality image creation for free. They highlight the platform 'tens', which allows users to sign up easily through Google, Discord, or email. The platform offers various models like 'lora' and 'ack Voice tens', providing a wide range of options for different styles, from realistic to anime. Users can customize their images using the platform's interface and start creating with 100 credits per day, which can be used to generate up to 100 free images daily. However, additional features like 'adorter' or '2s fix' come at an extra cost of 2 credits per image. The paragraph also suggests learning how to write prompts effectively to enhance image quality and mentions the possibility of earning money from the images created.

Mindmap

Keywords

💡AI Tạo Ảnh

AI Tạo Ảnh là thuật ngữ chỉ các công nghệ sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra hình ảnh mới. Trong video, AI Tạo Ảnh được giới thiệu như một công cụ mới, miễn phí và dễ sử dụng cho người dùng muốn sáng tạo hình ảnh chất lượng cao mà không cần trả phí. Ví dụ như công cụ 'Tensor Art', người dùng có thể tạo hình ảnh miễn phí thông qua đăng ký tài khoản và sử dụng các Model như 'lora' hay 'ack Voice'.

💡Miss Jenny

Trong video, Miss Jenny có thể là một công cụ hoặc dịch vụ AI Tạo Ảnh khác, nhưng không được đề cập chi tiết trong đoạn văn bản. Tuy nhiên, từ ngữ sử dụng cho thấy Miss Jenny có thể là một lựa chọn trả phí để biến văn bản thành hình ảnh, và so sánh với các công cụ AI miễn phí như 'Tensor Art'.

💡Tensor Art

Tensor Art là tên của công cụ AI Tạo Ảnh được giới thiệu trong video. Nó cho phép người dùng đăng ký tài khoản và tạo hình ảnh miễn phí thông qua các Model khác nhau. Công cụ này đặc biệt hữu ích cho những người muốn tạo ra các tác phẩm nghệ thuật hoặc hình ảnh chất lượng mà không cần phải trả tiền.

💡Model

Trong ngữ cảnh của video, Model là các bộ dữ liệu hoặc thuật toán được sử dụng bởi AI để tạo ra hình ảnh. Người dùng có thể chọn Model yêu thích để tạo hình ảnh, và có nhiều lựa chọn như 'lora', 'ack Voice', cho nhiều phong cách và kiểu dáng khác nhau.

💡Đăng ký tài khoản

Đăng ký tài khoản là quá trình người dùng tạo một tài khoản trên 'Tensor Art' để truy cập và sử dụng công cụ AI Tạo Ảnh. Điều này cần thiết để người dùng có thể tạo hình ảnh và tận dụng các tính năng của công cụ.

💡Credit

Trong video, Credit có thể được hiểu là một loại điểm hoặc đơn vị sử dụng để thanh toán cho việc tạo hình ảnh. Người dùng được cấp 100 điểm Credit mỗi ngày, và mỗi hình ảnh sử dụng 1 điểm, cho phép tạo lên đến 100 hình ảnh mỗi ngày miễn phí.

💡Adoteller và 2s fix

Adoteller và 2s fix có thể là các tính năng hoặc tùy chọn nâng cao trong 'Tensor Art', có thể cải thiện chất lượng hình ảnh hoặc cung cấp các tính năng khác. Tuy nhiên, sử dụng chúng sẽ tốn 2 Credit cho mỗi hình ảnh, khác với việc tạo hình ảnh thông thường chỉ tốn 1 điểm.

💡Kiếm tiền

Video đề cập đến khả năng kiếm tiền thông qua các hình ảnh mà người dùng tạo ra. Điều này có thể是通过出售 các tác phẩm nghệ thuật hoặc hình ảnh, hoặc bằng cách tham gia vào các chương trình liên quan đến sáng tạo hình ảnh.

💡Workspace

Workspace có thể là một phần của giao diện 'Tensor Art', nơi người dùng có thể bắt đầu và quản lý quá trình tạo hình ảnh. Nó có thể cung cấp một không gian làm việc để người dùng dễ dàng truy cập và sử dụng các tính năng của công cụ.

💡Tác phẩm nghệ thuật

Tác phẩm nghệ thuật là các hình ảnh hoặc hình ảnh được tạo bởi người dùng sử dụng công cụ AI Tạo Ảnh. Những tác phẩm này có thể được đăng tải và chia sẻ trong cộng đồng, và có khả năng kiếm tiền nếu đáp ứng được các tiêu chuẩn nghệ thuật và chất lượng.

Highlights

Tensor Art là công cụ AI tạo ảnh miễn phí mới nhất tại Việt Nam.

Miss Jenny là công cụ biến văn bản thành hình ảnh nhưng có phí sử dụng.

Tensor Art cung cấp nhiều công cụ AI khác để tạo hình ảnh chất lượng cao miễn phí.

Các công cụ AI còn giúp người dùng kiếm tiền.

Đăng ký tài khoản trên Tensor Art thông qua Google, Discord hoặc email dễ dàng.

Sau khi đăng ký thành công, người dùng có thể tạo tên đăng nhập và sử dụng công cụ miễn phí.

Tensor Art có nhiều Model chất lượng như lora hay ack Voice.

Người dùng có thể tùy chỉnh hình ảnh thông qua cửa sổ tùy chỉnh.

Có thể tạo ảnh từ chân thực đến nghệ thuật, Anime và nhiều loại hình khác.

Mỗi người dùng có 100 điểm Credit mỗi ngày để tạo hình ảnh.

Mỗi hình ảnh chỉ tốn 1 điểm Credit để tạo ra.

Người dùng có thể tạo đến 100 hình ảnh mỗi ngày hoàn toàn miễn phí.

Tùy chọn adoteller hoặc 2s fix sẽ tốn 2 Credit cho mỗi hình ảnh.

Có hướng dẫn trên YouTube để học cách sử dụng công cụ tạo ảnh của Tensor Art.

Người dùng có thể sử dụng Hanel fix để tăng chất lượng ảnh.

Có thể thêm nhiều Chrome thú vị khác vào bức ảnh.

Người dùng có thể xem tác phẩm nghệ thuật đăng bởi người dùng khác.

Có nhiều cách để kiếm tiền bằng các bức ảnh mà người dùng tạo ra.

Một số cách kiếm tiền sẽ được giới thiệu trong video sau.

Người dùng được khuyến khích chia sẻ trải nghiệm và đăng ảnh sáng tạo của mình.

Tham gia bình luận và theo dõi kênh để không bỏ lỡ video tiếp theo.