Ücretsiz Dall-e 3 Kullanarak Prompt Girmenin Mantığını Anlattım

Erhan Meydan
14 Oct 202312:18

TLDRBu video, kullanıcıların AI ile görsel oluşturma sürecini daha iyi anlamalarına ve deneme yapmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Video, ücretsiz olarak kullanılabilecek ve Dolly 3 AI'ını kullanarak her gün 24 görsel oluşturabileceğiniz Bing Image Creator'ı önermektedir. Videoda, prompt girme mantığı ve görsel oluşturma teknikleri incelenmektedir. Kullanıcıların, istedikleri görselin özünü ve ardından sıfatlarla geliştirmeleri anlatılırken, somut ve açık kelimeler kullanılması teşvik edilir. Ayrıca, kullanıcıların promptlarını İngilizce olarak girmeleri önerilir çünkü AI, İngilizce eğitimle çalışır. Video, fotoğraf teknikleri ve sanat akımlarından ilham alarak görsel oluşturma seçeneklerini da genişletir ve kullanıcılara, yaratıcılığı ve deneylerini kullanarak AI ile harika görseller üretmeleri için rehberlik sunar.

Takeaways

 • 😀 Dall-E 3 gibi ücretsiz AI görsel oluşturma araçlarını kullanarak yaratıcılıklarını sergileyebiliyoruz.
 • 🎨 Dall-E 3 ve benzeri araçların kullanım maliyeti yüksek olduğu için ücretsiz alternatifler tercih edilmelidir.
 • 🔍 Bing image creator gibi ücretsiz AI görsel oluşturma aracı kullanılabilir ve Dolly 3 gibi popüler AI teknolojilerini kullanır.
 • 📈 Her gün 24 adet görsel oluşturma hakkı sunar, kredi bittikten sonra yavaşlatılabilir ancak çalışmaya devam eder.
 • ⏱️ Prompt girme konusunda, 3 ile 7 kelime arasında ideal olarak prompt girme önerisi yapılmaktadır.
 • 📝 Promptlar, AI'nin daha iyi anlayabileceği ve etkili sonuçlar elde etmek için somut ve açık olmalıdır.
 • 🌐 Türkçe promptlar da kullanılabilir ancak İngilizce girme daha doğru sonuçlar verir, çünkü AI'ler İngilizce eğitimle geliştirildi.
 • 🔧 Yapay zeka eğitimi sırasında kullandığı verilerin kalitesine bağlı olarak sonuçlar etkilenir.
 • 🖼️ Fotoğraf ve görsel işleme konusundaki bilgi ve tecrübe, AI tarafından daha iyi bir sonuç elde edilmesine yardımcı olur.
 • 🎨 Sanatsal akışlar ve dönemler, AI tarafından kullanılabilir ve eserlerin özel bir karakter kazanmasına yardımcı olur.
 • 🎬 Film ve dizi dokusundapromptlar da kullanılabilir ve AI tarafından belirli bir tarzın görsel diline uygun bir görsel oluşturulmasına yardımcı olur.

Q & A

 • Yapay zeka ile görsel oluşturma araçlarının en popülerlerinden hangileri var?

  -Mid Journey, Dolly stable diffusion gibi birçok araç mevcut. Bunların çoğu ücretli olduğu için, ücretsiz denemeler yapmak zor olabilir.

 • Bing image creator'ı neden kullanıyorsunuz?

  -Bing image creator tamamen ücretsizdir ve Dolly 3 yapay zekasını kullanır. Kullanıcılar her gün ücretsiz 24 adet görsel oluşturma hakkına sahiptir.

 • Prompt girmenin mantığını genel olarak nasıl açıklıyorsunuz?

  -Prompt, görsel oluşturmak için kullanılan bir metindir. Başlangıç olarak 3 ile 7 kelime arasında girmen idealdir ve maksimum 480 karaktere kadar kabul edilir.

 • İstem Türkçesi'nin ne anlama geliyor ve neden önemli?

  -İstem Türkçesi, görsel oluşturmak için yazdığımız metin. Yapay zeka eğitimi sırasında stok görsel sitelerindeki açıklamalardan ve internetteki görsellerin alt metinlerinden eğitildiği için, İstem çok net olmalıdır.

 • Yapay zeka için Türkçe prompt'ler neden İngilizce'ye çevrilmeli?

  -Çünkü yapay zeka, eğitimi sırasında İngilizce kaynaklardan alır ve bu yüzden Türkçe prompt'lerin İngilizce'ye çevrilmesi daha doğru sonuçlar verir.

 • Prompt'ta sıfatlar kullanmanın önemi nedir?

  -Sıfatlar, varlığın nasıl olduğunu tanımlayan sözcüklerdir ve yaratıcı sıfatlar kullanmak iyi sonuçlar verir.

 • Yapay zeka ile görsel oluştururken soyut kelimeler kullanılmasını neden önersin?

  -Yapay zeka, eğitimi sırasında somut ve açık tanımlar alır, bu yüzden soyut kelimeler kullanmak zor olabilir. Bunun yerine somut kelimelerle başlanıp sonra geliştirilmesi gerekir.

 • Prompt'ta kinaye veya alegori kullanmamak neden önemlidir?

  -Yapay zeka, kinaye veya alegori gibi kavramları anlamıyor. İstediğimizi her zaman her yerde net bir şekilde ifade etmek önemlidir.

 • Yapay zeka ile görsel oluştururken fotoğraf teknikleri ve sanat akımları nasıl kullanılabilir?

  -Yapay zeka, fotoğraf teknikleri ve sanat akımları gibi terimleri kullanarak görselleri özelleştirebilir. Örneğin, '8k, Canon makinesiyle, F1.2 diyafram açıklığı ile 50mm lensle çekilmiş gibi' gibi bir prompt kullanılabilir.

 • Yapay zeka ile oluşturulan görsellerin kullanım hakları nasıldır?

  -Yapay zeka ile üretilen tüm görseller telifsizdir ve kullanıcılar bunları istedikleri şekilde kullanabilirler.

 • Yapay zeka ile görsel oluşturma konusunda hangi kaynakları önerirsiniz?

  -Google arts and Culture sitesi, farklı sanatçılar, malzemeler ve sanat akımları hakkında bilgi içerir ve yapay zeka ile görsel oluştururken faydalı olabilir.

Outlines

00:00

🤖 Introduction to AI Image Creation

The speaker begins by discussing the challenges and costs associated with experimenting with AI image creation tools in Turkey, such as Mid Journey, Dolly, and Stable Diffusion. They mention the financial barrier due to the country's currency value, which limits the ability to freely experiment with these tools. The speaker then introduces Bing Image Creator as a free alternative that utilizes Dolly 3's AI, allowing users to create 24 images daily without charge. They emphasize the importance of understanding the logic behind 'prompts' (input commands for AI) and share their personal experiences to help viewers grasp the concept. The speaker also explains the ideal length for prompts, suggesting 3 to 7 words, and stresses the importance of being as specific as possible to guide the AI effectively.

05:02

🎨 Enhancing Prompts with Descriptive Words

This paragraph delves into the strategy of enhancing prompts with descriptive words, or adjectives, to improve the quality of AI-generated images. The speaker uses the example of a broken glass on a round table to illustrate how adding details can lead to better results. They explain that AI has been trained on stock image sites and internet images, which are usually well-described, hence the need for clarity in prompts. The speaker also touches on the topic of using English for prompts, as AI has been primarily trained in English, and suggests a method to check for translation accuracy using translation tools. They encourage experimentation with different words to see what results they yield and emphasize the importance of being as concrete as possible in prompts to avoid ambiguity.

10:03

🖼️ Exploring Advanced Prompt Techniques

The speaker explores more advanced techniques for crafting prompts, including the use of specific camera settings and artistic styles to guide the AI in creating images. They discuss the importance of being as concrete as possible when describing what is wanted, suggesting the use of terms like '8k', 'Canon', 'F12 aperture', and '50mm lens' to specify the quality and style of the image. The speaker also introduces the idea of incorporating different artistic movements and periods, such as cyberpunk or steampunk, to influence the AI's output. They recommend using Google Arts and Culture to explore different artists and styles for inspiration. The paragraph concludes with a reminder that the images generated can be freely used without copyright issues, encouraging viewers to share their creations and discuss their experiences.

Mindmap

Keywords

💡Yapay Zeka

Yapay zeka, bilgisayarların veya diğer elektronik sistemlerin insan benzeri bir şekilde öğrenme, karar verme ve problem çözme yeteneğine sahip olmasıdır. Videoda, yapay zekanın görsel yaratıcılığı için kullanılabileceği ve kullanıcıların prompt girme mantığını kullanarak kendi görsellerini oluşturabileceği anlatılmaktadır.

💡Dall-e 3

Dall-e 3, bir yapay zeka tabanlı görsel yaratıcı aracıdır ve videoda bu aracın ücretsiz olarak kullanılmasının mantığı incelenmektedir. Dall-e 3, kullanıcıların girdiği promptlere dayalı olarak görseller üretebilir.

💡Prompt Girme

Prompt girme, yapay zeka kullanan görsel yaratıcı araçlarda kullanıcıların ne tür bir görsel istediklerini belirtmek için kullandıkları bir yöntemdir. Videoda prompt girme mantığının anlaşılması, kullanıcıların daha iyi sonuçlar elde etmelerine yardımcı olmaktadır.

💡Bing Image Creator

Bing Image Creator, videoda bahsedilen ücretsiz bir görsel yaratma aracıdır. Kullanıcılar bu aracı kullanarak Dolly 3 gibi yapay zeka teknolojilerini kullanarak kendi görselleri oluşturabilirler.

💡Sınıflandırma

Sınıflandırma, bir şeyin özelliklerine göre gruplara ayırma işlemidir. Videoda, kullanıcıların prompt girerken sıfatlar kullanarak görselleri daha iyi sınıflandırabilmeleri ve sonuçlarını daha net hale getirmeleri anlatılır.

💡Soyut Kelimeler

Soyut kelimeler, somut bir referans yerine genel, kavramsal veya hissiyatları ifade eden sözcüklardır. Videoda, kullanıcıların prompt olarak soyut kelimeler kullanmaktan kaçınmaları ve mümkün olduğunca somut kelimeler kullanmaları önerilmektedir.

💡Render Teknikleri

Render teknikleri, görsellerin veya animasyonların bilgisayarlarla oluşturulma ve işleme sürecidir. Videoda, kullanıcıların farklı render teknikleri kullanarak yapay zeka tarafından oluşturulan görsellerin kalitesini artırabilecekleri gösterilmektedir.

💡Sanat Akımları

Sanat akımları, belirli bir dönem ve bölgede ortaya çıkan benzer bir estetiği ve tarzı paylaşan sanat eserlerinin grubudur. Videoda, kullanıcıların prompt olarak sanat akımları kullanarak yapay zeka tarafından oluşturulan görsellerin tarzını belirleyebileceklerine örnekler verilmektedir.

💡Film ve Dizi Döküşleri

Film ve dizi döküşleri, bir film veya dizinin görsel stillerini veya temalarını kullanarak yaratılan eserlerdir. Videoda, kullanıcıların prompt olarak film veya dizi isimleri kullanarak yapay zeka tarafından oluşturulan görsellere film veya dizi tarzı bir dokunuş ekleyebilecekleri gösterilmektedir.

💡Kamera Özellikleri

Kamera özellikleri, fotoğraf çekiminde kullanılan lens açarları, diaphragm, ISO değerleri gibi parametreleri ifade eder. Videoda, kullanıcıların prompt olarak kamera özelliklerini kullanarak yapay zeka tarafından oluşturulan fotoğrafların teknik özelliklerini belirleyebileceklerine örnekler verilmektedir.

Highlights

Ücretsiz Dall-e 3 kullanarak görsel oluşturma mantığını anlatıyor.

Çoğu görsel oluşturma aracı ücretsiz olmadığı için deneme yapmanın zorlukları.

Bing image creator'ın tamamen ücretsiz olduğu ve Dolly 3 kullandığı.

Her gün ücretsiz 24 görsel oluşturma hakkı sunuyor.

Prompt girmenin ideal olarak 3 ile 7 kelime arasında olması.

Promptun maksimum 480 karaktere kadar kabul edilebilir olduğunu belirtiyor.

Küçük kelimelerle başlayarak istenen sonucu daha iyi elde etme yöntemi.

Sıfatların bir varlığın nasıl olduğunu tanımladığı ve yaratıcılık sağladığı.

Yapay zeka eğitimi sırasında stok görsel sitelerindeki açıklamalardan ve internetteki görsellerin alt metinlerinden etkilendiği.

Türkçe prompt girme ve sonrasında İngilizceye çevrilmesinin mantığı.

İngilizce prompt kullanmanın doğru ve sağlıklı olduğuna işaret ediliyor.

Türkçe prompti çevirerek ve İngilizce çeviriyi kullanarak deneme yapma önerisi.

İstediğimiz görselin somut kelimelerle açıklaması的必要性.

Kullanıcının kendi deneyiminden örnekler kullanarak prompt girme mantığını açıklaması.

Eskiz ve fotoğraf gibi farklı görsel türlerinin yaratılması yöntemleri.

Sanat akımları ve sanatçılar üzerindenprompt geliştirme fikri.

Film veya dizi dokusunun kullanılması ve sonuçlarının gösterilmesi.

Hiper gerçekçi ve kara kalem çizimi gibi farklı tekniklerin deneyimi.

Üretilen görsellerin telifsiz ve kullanıcıya ait olduğu.

Kullanıcıların kendi ürettiği görselleri paylaşma çağrısı.